kermis
NOHOU » Weekmarkt » Basispakket

Basispakket

Het basispakket van NOHOU omvat het volgende:

 • Een gekwalificeerde marktmanager (in het bezit van een marktmeesterdiploma) en adequate vervanging in geval van ziekte;
 • Uitvoering van de marktadministratie door middel van het Marktadministratiesysteem (MAS);
 • Vergunningverlening, controle en handhaving daarvan op de weekmarkten;
 • Correspondentie met vergunninghouders en derden in alle marktgerelateerde zaken;
 • Factureren en inning van de marktgelden via een ook voor u inzichtelijk systeem;
 • Ondersteuning van de Marktcommissie (indien van toepassing);
 • Een geautomatiseerd pasjessysteem voor de vergunninghouders;
 • De invoer van alle bestaande marktdossier in het Marktadministratiesysteem (MAS);
 • Toegang tot het Marktadministratiesysteem (MAS);
 • De inning van de marktgelden, inclusief het debiteurenbeheer;
 • Een inventarisatie van de bestaande marktregelingen.

NOHOU stelt als voorwaarde dat archivering van dossiers bij uw gemeente plaatsvindt. Daarnaast moet er per week 1 dag een flexwerkplek beschikbaar zijn voor de medewerker van Nohou.